Image1\ Image1\ Image1\

Психологія

  • ліцензійний обсяг прийому на перший курс – 30 місць за денною формою навчання;

  • підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»;

  • ґрунтовний рівень практичної підготовки (40% годин відводиться на практичну підготовку студентів), активне залучення студентів до наукової роботи, індивідуалізація творчої самостійної роботи;

  • підготовка фахівців зі спеціалізацією у сфері медичної, юридичної, економічної психології, психології спорту;

  • потужна матеріально-технічна, навчальна, навчально-методична та наукова бази, наявність структур для наскрізної підготовки фахівців (Психологічна служба, Медичний інститут, Навчально-науковий інститут права, спорткомплекс «Олімпійський»);

  • завдання спеціальності – підготовка фахівців нового типу, які б сприяли реформуванню надання психологічних послуг, озброєння студентів спеціальними уміннями, знаннями інноваційного характеру та досвідом їх застосування; забезпечення рівня освіти відповідно до вимог європейського та державного стандартів вищої освіти.


Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій