Image1\

Спеціальність «Журналістика»

Магістерська спеціалізація «Реклама і зв’язки з громадськістю»


Унікальність програми


Сучасні технології навчання


Престижне працевлаштування


Профіль спеціальності

Магістратура.

На навчання приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або ОКР спеціаліста.

Навчання проводиться за держзамовленням або на комерційній основі.


Умови вступу:

Конкурсний бал вступника на основі диплома бакалавра обраховується за такою формулою:

КБ = СБД + ФВВ + ВІІМ +ДБ, де:

СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (за 100-бальною шкалою);

ФВВ - результат фахового вступного комплексного іспиту з «Теорії журналістики та масової комунікації, теорії і методики журналістської творчості» (програма) (тестування за 100-бальною шкалою);

ВІІМ - оцінка вступного іспиту з іноземної (англійська, або німецька, або французька) мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ - додаткові бали за особливі успіхи у навчальній та/або науковій діяльності.

У якості фахового вступного іспиту може бути зараховано оцінку результату державної атестації (за рішенням приймальної комісії).

Для вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, окрім "Журналістики", проводиться додаткове вступне випробування з дисципліни «Українська мова» (тестування). Результати додаткового випробування оцінюються за двобальною шкалою - склав/ не склав і до розрахунку конкурсного балу не входять. У випадку, якщо вступник не склав додаткове випробування, то він не допускається до подальшої участі у конкурсному відборі.

У приймальній комісії СумДУ вступник заповнює заяву в паперовій формі, до якої додає:

  • документ про здобутий освітній рівень бакалавра, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копії, але пред’являються оригінали);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (пред’являються оригінали);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі документів за ступенем магістр вступник у заяві зазначається першочерговість вступу цифрою від 1 до 9.

Заяви, подані за однією спеціалізацією за різними формами навчання (із зазначенням пріоритетів у кожній заяві) не вважаються фактом подання однієї заяви.

Перейти на сайт кафедри журналістики та філології

Контакти: випускова кафедра - (0542)-33-02-25,

Приймальна комісія - 050-671-46-92.