Image1\ Image1\ Image1\

Менеджмент соціокультурної діяльності

  • ліцензійний обсяг прийому на перший курс – 30 місць за денною формою навчання;

  • підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»;

  • профілізації: спорт як шоу-бізнес, підприємництво та менеджмент у сфері культури та мистецтв, інтернет-підтримка подій шоу-бізнесу, новітні інформаційні та телекомунікаційні технології в музейній справі, ребрендінг бібліотек як багатопрофільних регіональних культурних центрів;

  • міждисциплінарна підготовка молоді з акцентом на інноваційні технології в галузях культури й туризму, комп’ютерних наук, маркетингу, ІТ-технологій;

  • розширені можливості студентоцентрованого навчання, що реалізуються через організацію проектної самостійної роботи студентів;

  • потужна матеріально-технічна база для практики: концертні  зали, студія звукозапису, репетиційна зала із станками для занять хореографією, теле- та радіостудія, художні галереї;

  • завдання спеціальності – підготовка фахівців, які зможуть реалізовувати власні проектні, у тому числі підприємницькі ініціативи у сфері культури.


Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій