Image1\ Image1\ Image1\

Склад деканату:

В. о. декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій –

канд. філол. н., доцент кафедри журналістики та філології Сушкова Олена Миколаївна.

Заступник декана з навчально-організаційної роботи –
канд. філол. н., доцент кафедри германської філології Медвідь Олена Миколаївна.

Заступник декана з навчальної роботи –
к. н. із соц. комунік., доцент кафедри журналістики та філології Сипченко Інна Володимирівна.

Заступник декана з методичної роботи –
канд. філол. н., доцент кафедри германської філології Баранова Світлана Володимирівна.

Заступник декана з наукової роботи –
к. н. із соц. комунік., викладач  кафедри журналістики та філології Євтушенко Олена Миколаївна.

Заступник декана з міжнародної діяльності –
канд. філол. н., доцент кафедри германської філології Єгорова Олеся Іванівна.

Заступник декана з інформатизації та рекламної політики –
к. н. із соц. комунік., доцент кафедри журналістики та філології Гаврилюк Інна Леонідівна.

Заступник декана з заочної, дистанційної форм навчання  –
к. пед. наук, доцент кафедри журналістики та філології Сидоренко Ольга Павлівна.

Заступник декана  з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв'язків із замовниками кадрів – к. філософ. н., доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Лебідь Андрій Євгенійович.

Заступник декана з виховної роботи –
асистент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Павленко Ганна Володимирівна.

Заступник декана з роботи в гуртожитках –
старший викладач кафедри іноземних мов Початко Тетяна Володимирівна.

Заступник декана зі спортивної роботи –
старший викладач кафедри фізичного виховання Індик Павло Миколайович.

Заступник декана з профорієнтаційної роботи –
к. н. із соц. комунік., керівник студії КВН Культурно-мистецького центру СумДУ Павленко Анастасія Володимирівна.

Заступник декана з військово-патріотичного виховання –
канд. техн. наук, професор кафедри військової підготовки СумДУ Дерев’янчук Анатолій Йосипович.