Image1\

Бюджетні місця / повна оплата

Вартість навчання за КР "бакалавр"

Вартість навчання за КР "магістр"


ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2018 РОЦІ

Для вступу на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти:

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) - широкий конкурс

Соціальна робота - широкий конкурс

Психологія - широкий конкурс

Журналістика - широкий конкурс

Менеджмент соціокультурної діяльності - широкий конкурс


Для вступу на 2-3 курс на базі ОКР "молодший спеціаліст":

Журналістика - 3 місця

Соціальна робота - 5 місць


Для вступу в магістратуру на базі ступеня "бакалавр":

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) - 44 місця

Журналістика, Медіакомунікації, Реклама і зв'язки з громадськістю - 7 місць