Image1\

Лабораторію моніторингу якості освітньої діяльності (ЛМЯОД) створено як структурний підрозділ організаційно-методичного управління СумДУ у 2015 році. Діяльність лабораторії забезпечує кафедра психології, політології та соціокультурних технологій.

Головна мета діяльності ЛМЯОДотримання оперативної інформації про якість освітнього процесу шляхом постійного вивчення потреб та інтересів його суб’єктів (науково-педагогічних працівників, роботодавців, вступників, здобувачів вищої освіти та інших споживачів на ринку освітніх послуг), впровадження компонента соціологічного супроводу в систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині створення організаційної структури означеної системи.

Що саме оцінюється?

 • використання активних форм навчання, електронних ресурсів та інтерактивних технологій;
 • коректність, безконфліктність та поважне ставлення до студентів з боку викладачів;
 • доступність та цікавість навчального матеріалу;
 • можливості консультування з викладачем;
 • донесення викладачем критеріїв оцінювання роботи студентів;
 • дотримання викладачем встановленого регламенту;
 • ефективне використання викладачем часу, відведеного на заняття та інше.

Як відбувається процес моніторингу?

 • анкетування проводиться 2 рази на рік (після закінчення семестрової сесії);
 • в процесі дослідження задіяні студенти всіх факультетів, курсів та форм навчання;
 • оцінити можна лише ті дисципліни, які вже закінчилися;
 • система оцінювання забезпечує анонімність відповідей за допомогою згенерованих токенів (ключів доступу);
 • вся отримана інформація використовується лише в узагальненому вигляді, без прив’язки до особистих даних чи групи студентів.

Навіщо це СумДУ?

 • для отримання інформації про якість навчального процесу;
 • для вивчення потреб та інтересів вступників та студентів, викладачів та роботодавців;
 • для покращення та вдосконалення показників якості вищої освіти.

Навіщо це студентам?

 • анкетування – реальний інструмент впливу на покращення якості навчального процесу;
 • викладачі оцінюють роботу студентів на парах, а студенти мають можливість оцінити їх методи викладання;
 • є можливість оцінити окремо лекційні, практичні зайняття або роботу над курсовим проектом з кожної дисципліни, якщо їх проводили різні викладачі;
 • отримання якісної освіти – запорука успішної кар’єри.

Як студентам долучитися?

 • зареєструватися в Кабінеті студента СумДУ або авторизуватися;
 • обрати предмет, який вже закінчився та натиснути «Оцінити»;
 • після переходу на сторінку анкетування, вибрати один з перелічених токенів та натиснути «Використати» (use it);
 • відповісти на питання анкети чесно та відкрито.

Контакти:

Світайло Ніна Дмитрівна

Посада: Науковий керівник ЛМЯОД, керівник Координаційного центру гуманітарної політики, завідуюча кафедрою філософії, політології та інноваційних соціальних технологій

Тел: +38 0542-687-732

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Павленко Анна Володимирівна

Посада: провідний фахівець ЛМЯОД

Тел: +38 0542-687-897

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Сьогодні Ти обрав кращій ВНЗ, від Твоєї оцінки залежить, яким він буде завтра