Image1\ Image1\ Image1\

Кафедра германської філології

Офіційний сайт кафедри: http://gf.sumdu.edu.ua

Завідувач кафедри: Кобякова Ірина Карпівна, кандидат філологічних наук, професор.

Про кафедру

Засновник спеціалізації «Переклад» в СумДУ: Швачко Світлана Олексіївна, академік Академії Наук Вищої школи України, доктор філол. наук, професор

Спеціалізація: «Переклад».

Рівень підготовки:
здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки навчання – бакалавр філології (перекладач, викладач англійської та німецької мов)), магістрів філології (навчання 1 рік 4 місяці -  магістр філології (перекладач, викладач англійської та німецької мов)).

Випускники працюють перекладачами в державних установах і приватних фірмах України та європейських країн; викладачами в школах, гімназіях, ліцеях, ВНЗ, у законодавчих органах, у засобах масової інформації.

Лабораторії, навчальні центри кафедри

На базі кафедри германської філології створено:

Перекладацький навчально-методичний центр "LingouStar", що здійснює підготовку, організацію, та проведення міжнародних мовних екзаменів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC; Офіс науки; Офіс кар'єри; Офіс подорожей; Курси з англійської мови; Навчально-методичний кабінет; Лінгафонний кабінет.

Наукова діяльність

При кафедрі створено науково-дослідну лабораторію фундаментальних лінгвістичних досліджень з метою підвищення рівня наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, студентів та їх впровадження для вирішення важливих науково-теоретичних проблем у галузі лінгвістики, сучасного перекладознавства та германського мовознавства.

На базі кафедри відкрита постійно діюча аспірантура за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. На теперішній час за очною та заочною формами навчаються сім аспірантів та два докторанти в інших ВНЗ.

Викладачі кафедри є авторами монографій, навчальних посібників, методичних матеріалів, беруть участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами, які залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні теоретичних досліджень.

Кафедра випускає фахове видання «Філологічні трактати», в якому друкуються наукові праці з філології та перекладознавства українською, російською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами. Засновниками видання є Сумський державний університет та Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Конференції, конкурси

З 2003 року кафедрою започатковано міжнародну науково-практичну конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства», проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації» і конкурс авторських віршів та художніх перекладів «Alter Ego».

Міжнародні зв’язки

Співпраця з іноземними колегами у сфері освіти є основним напрямком міжнародної діяльності кафедри германської філології. Кафедра тісно співпрацює з відомими закордонними науковцями. Серед них такі вчені, як Піменова Марина Володимирівна (Кемеровський державний університет, Російська федерація), Маслова Валентина Авраамівна (Вітебський державний університет ім. П.І. Машерова, Білорусь), Колесов Володимир Вікторович (Санкт-Петербурзький державний університет, Російська федерація), Журавльова Євгенія Олександрівна (Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Казахстан), Александр Кобиларек, Яцек Гулановські (Вроцлавський університет, Польща), Інта Бука (Балтійська міжнародна академія, Латвія).

У 2015 році підписаний договір про співпрацю між Сумським державним університетом та Українським гуманітарним інститутом, м. Буча.

У 2014 році підписаний договір про співпрацю між Сумським державним університетом та Кемеровським державним університетом.

У 2013 році підписаний договір про співпрацю у сфері освіти та науки, проведенні спільних досліджень та реалізації програм академічного обміну між Сумським державним університетом та Балтійською міжнародною академією.

Кафедра є членом Українського товариства дослідників англійської мови (УТДА), філіалом Європейських студій. Викладачі регулярно виступають з доповідям на міжнародних конференціях під егідою TESOL, IATEFL в Києві, Харкові, Львові, Вінниці та Івано-Франківську.

Щороку на кафедрі набувають досвіду, практикуються у викладанні англійської та німецької мов, а також у вивченні російської мови студенти та волонтери з різних країн світу.

Кафедра проводить Круглі столи «Вдосконалення системи контролю якості вищої освіти і Болонський процес» з Вармінсько-Мазурським університетом в Ольшнині. Проводяться зустрічі з представниками American House та British Council. Підписано договори з Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), Мозирським педагогічним інститутом (Білорусь), Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (Білорусь).

Викладачі, аспіранти та магістранти кафедри щорічно виступають з доповідями на міжнародних конференціях та беруть участь в міжнародних програмах в Україні, Великій Британії, США, Німеччині, Польщі, Литві, Вірменії, Росії, Білорусії. Для підвищення рівня знань з німецької мови студенти мають змогу відвідувати Иєну, Штутгарт, Мюнхен та Відень за програмою DAAD.


Співробітництво в Україні

Для практичної реалізації концепції навчання майбутніх перекладачів в умовах вищих закладів освіти України досягнута домовленість з кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про співпрацю, за якою визначені розробка, експериментальна перевірка й публікація навчально-методичних та довідкових матеріалів, створений навчально-методичний комплекс (НМК) для підготовки перекладачів в Україні. Підписано договори про співпрацю із Запорізьким державним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, Волинським університетом, Житомирським педінститутом, Білоцерківською національною аграрною академією. Викладачі кафедри регулярно проводять олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами шкіл області.

Проф. Швачко С. О. та проф. Кобякова І. К. є членами Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Також більшість співробітників кафедри належать до Всеукраїнської спілки викладачів перекладу та Асоціації українських германістів https://sumyudgv.wordpress.com/unsere-mitglieder/

Здобутки кафедри

Міжнародне визнання диплому.

Мовна практика в США, Великій Британії, Німеччині, Туреччині, Китаї.

Участь у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Працевлаштування випускників (Україна, Канада, США, Німеччина, Китай, Росія,    Туреччина).

Контактна інформація

Сумський державний університет

Кафедра германської філології

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ-422

Телефони: +38 (0542) 68-77-98 / внутрішній - 798 (кафедра германської філології);

+38 (0542) 68-78-80 (Кобякова І. К., зав. кафедри германської філології)

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

+38 (0542) 68-78-85 (Жулавська О.О., директор ПНМЦ "LinguoStar", ауд. ЕТ-412) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Офіційний сайт кафедри: http://gf.sumdu.edu.ua

 
СумДУ в соціальних
мережахПриєднуйтесь до нас
прямо зараз!
Зараз на сайті
На даний момент 69 гостей на сайті
Корисні посилання