Image1\

Кафедра германської філології

Офіційний сайт кафедри: http://gf.sumdu.edu.ua

Завідувач кафедри: Кобякова Ірина Карпівна, кандидат філологічних наук, професор.

Про кафедру

Засновник спеціалізації «Переклад» в СумДУ: Швачко Світлана Олексіївнаакадемік Академії Наук Вищої школи України, доктор філол. наук, професор

Напрям підготовки: «Філологія» зі спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно) та профілізацією «Юридичний переклад», «Переклад зовнішньоекономічної діяльності», «Германістика»

Рівень підготовки:
здійснюється підготовка бакалаврів  - денної та паралельної форм навчання  (4 роки навчання – бакалавр філології (перекладач, викладач англійської та німецької мов)), магістрів філології - денної та заочної форм навчання  (навчання 1 рік 4 місяці -  магістр філології (перекладач, викладач англійської та німецької мов)).

Випускники кафедри обіймають посади перекладачів в багатьох представництвах таких відомих фірм як «Mercedes», «Siemens», «Foxtrot», банківських установах, міністерствах України, представництві ООН в Україні, ОБСЄ, посольствах та консульствах.

Лабораторії, навчальні центри кафедри:

Перекладацький навчально-методичний центр "LingouStar", що здійснює підготовку, організацію, та проведення міжнародних мовних екзаменів (тестів) TOEFL, IELTS, TOEIC; Офіс науки; Офіс кар'єри; Офіс подорожей; Навчально-методичний кабінет; Лінгафонний кабінет; англомовна зміна у дитячому оздоровчому закладі «Універ», Школа європейських мов та Школа майбутніх дипломатів.

Наукова діяльність

При кафедрі створено науково-дослідну лабораторію фундаментальних лінгвістичних досліджень з метою підвищення рівня наукових досліджень викладачів, співробітників, аспірантів, студентів та їх впровадження для вирішення важливих науково-теоретичних проблем у галузі лінгвістики, сучасного перекладознавства та германського мовознавства.

На базі кафедри відкрита постійно діюча аспірантура за спеціальністю – германські мови. Викладачі кафедри також навчаються за направленням СумДУ в аспірантурі та докторантурі інших вишів.

Викладачі кафедри є авторами монографій, навчальних посібників, методичних матеріалів, беруть участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами, які залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні теоретичних досліджень.

Кафедра випускає фахове видання «Філологічні трактати», в якому друкуються наукові праці з філології та перекладознавства українською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами. Засновниками видання є Сумський державний університет та Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Конференції, конкурси

З 2003 року кафедрою започатковано міжнародну науково-практичну конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства», проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перекладацькі інновації» і конкурс авторських віршів та художніх перекладів «Alter Ego».

Міжнародні зв’язки

Співпраця з іноземними колегами у сфері освіти є основним напрямком міжнародної діяльності кафедри германської філології. Кафедра тісно співпрацює з відомими закордонними науковцями. Серед них такі вчені, як Маслова Валентина Авраамівна (Вітебський державний університет ім. П.І. Машерова, Білорусь), Журавльова Євгенія Олександрівна (Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Казахстан), Александр Кобиларек, Яцек Гулановські (Вроцлавський університет, Польща), Інта Бука (Балтійська міжнародна академія, Латвія).

Зв’язки постійно розширюються:

У 2017 році налагоджено тісне співробітництво з Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща).

У 2016 році розпочато співпрацю з Шаньдунським політехнічним університетом (Китай).

У 2015 році підписаний договір про співпрацю між Сумським державним університетом та Українським гуманітарним інститутом, м. Буча.

У 2014 році підписаний договір про співпрацю між Сумським державним університетом та Мозирським державним педагогічним університетом імені І. П. Шамякіна (Білорусь).

У 2013 році підписаний договір про співпрацю у сфері освіти та науки, проведенні спільних досліджень та реалізації програм академічного обміну між Сумським державним університетом та Балтійською міжнародною академією.

Кафедра є членом Українського товариства дослідників англійської мови (УТДА), філіалом Європейських студій. Викладачі регулярно виступають з доповідям на міжнародних конференціях під егідою TESOL, IATEFL в Києві, Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську та Рівно.

Щороку на кафедрі набувають досвіду, практикуються у викладанні англійської та німецької мов студенти та волонтери з різних країн світу.

Викладачі, аспіранти та магістранти кафедри щорічно виступають з доповідями на міжнародних конференціях та беруть участь в міжнародних програмах в Україні, Великій Британії, США, Німеччині, Польщі, Литві, Вірменії, Грузії, Республіки Білорусь. Для підвищення рівня знань з німецької мови студенти мають змогу відвідувати Иєну, Штутгарт, Мюнхен та Відень за програмою DAAD.

Студенти спеціалізації германської філології (переклад включно) беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах, грантових програмах, програмах обміну студентів (Erasmus+, Німецька служба академічних обмінів DAAD, TEMPUS, Work&Travel, ZAV, CCUSA, AISEC).

Співробітництво в Україні

Для практичної реалізації концепції навчання майбутніх перекладачів в умовах вищих закладів освіти України досягнута домовленість з кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про співпрацю, за якою визначені розробка, експериментальна перевірка й публікація навчально-методичних та довідкових матеріалів, створений навчально-методичний комплекс (НМК) для підготовки перекладачів в Україні. Підписано договори про співпрацю із Запорізьким державним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, Волинським університетом, Житомирським педінститутом, Білоцерківською національною аграрною академією. Викладачі кафедри регулярно проводять олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами шкіл області.

Проф. Швачко С. О. та проф. Кобякова І. К. є членами Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Також більшість співробітників кафедри належать до Всеукраїнської спілки викладачів перекладу та Асоціації українських германістів https://sumyudgv.wordpress.com/unsere-mitglieder/

Здобутки кафедри

Міжнародне визнання диплому.

Мовна практика в США, Великій Британії, Польщі, Німеччині, Туреччині, Китаї.

Участь у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Працевлаштування випускників (Україна, Канада, США, Німеччина, Китай, Туреччина).

Контактна інформація

Сумський державний університет

Кафедра германської філології

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ-422

Телефони: +38 (0542) 68-77-98 / внутрішній - 798 (кафедра германської філології);

+38 (0542) 68-78-80 (Кобякова І. К., зав. кафедри германської філології)

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

+38 (0542) 68-78-85 (Жулавська О.О., директор ПНМЦ "LinguoStar", ауд. ЕТ-412) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Офіційний сайт кафедри: http://gf.sumdu.edu.ua

 
СумДУ в соціальних
мережахПриєднуйтесь до нас
прямо зараз!
Зараз на сайті
На даний момент 10 гостей на сайті
Корисні посилання