Image1\

Склад деканату:

Декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій –
к. філол. н., доцент кафедри журналістики та філології Сушкова Олена Миколаївна.

Заступник декана з навчально-організаційної роботи –
к. філол. н., доцент кафедри германської філології Медвідь Олена Миколаївна.

Заступник декана з методичної роботи –
к. філол. н., доцент кафедри германської філології Баранова Світлана Володимирівна.

Заступник декана з наукової роботи –
к. н. із соц. комунік., викладач  кафедри журналістики та філології Євтушенко Олена Миколаївна.

Заступник декана з міжнародної діяльності –
к.пед.н., старший викладач кафедри германської філології Красуля Алла Вікторівна.

Заступник декана з профорієнтаційної роботи –
к. н. із соц. комунік., доцент кафедри журналістики та філології Сипченко Інна Володимирівна.

Заступник декана з інформатизації та рекламної політики –
викладач кафедри журналістики та філології Конєв Денис Станіславович.

Заступник декана з заочної, дистанційної форм навчання  –
к. пед. наук, доцент кафедри журналістики та філології Сидоренко Ольга Павлівна.

Заступник декана  з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв'язків із замовниками кадрів – к. філософ. н., доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Лебідь Андрій Євгенійович.

Заступник декана з виховної роботи –
викладач кафедри германської філології Зінченко Ганна Володимирівна.

Заступник декана з роботи в гуртожитках –
старший викладач кафедри іноземних мов Початко Тетяна Володимирівна.

Заступник декана зі спортивної роботи –
старший викладач кафедри фізичного виховання Індик Павло Миколайович.

Заступник декана з військово-патріотичної роботи –
к. техн. наук, професор кафедри військової підготовки СумДУ Дерев’янчук Анатолій Йосипович.

Співробітники деканату:

Кищик Світлана Миколаївна, провідний фахівець

Мартиненко Наталія Юріївна, провідний фахівець

Кобзар Ольга Валеріївна, фахівець 1 категорії

Дяговченко Лілія Сергіївна, фахівець

Коржова Інна Костянтинівна, фахівець