Image1\ Image1\ Image1\

Соціальна робота

  • ліцензійний обсяг прийому на перший курс – 30 місць за денною формою навчання;

  • підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»;

  • комп’ютерні класи, аудиторії мультимедійного обладнання, цифрова аудіо- й відеотехніка;

  • забезпечення дисциплін матеріалами на електронних носіях;

  • проходження виробничої практики на підприємствах та в організаціях Сумської області та за її межами;

  • участь у міжнародних волонтерських програмах та міжнародних освітніх проектах (Фонду ім. Ф. Еберта, програмами USAID, програми розвитку ООН, «Save the children», програм ЄС);

  • завдання спеціальності - підготувати принципово нового ефективного фахівця у сфері соціальної роботи, готового працювати в галузях соціальної інженерії, HR-менеджменту, соціального підприємництва, менеджменту громадських організацій, соціальної діагностики та прогностики, роботи з клієнтами, соціально-корекційної роботи.


Офіційний сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій