Image1\ Image1\ Image1\

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій – один із найпрестижніших у Сумському державному університеті. 15 березня 2000 року був створений як гуманітарний, 10 лютого 2011 року перейменований на факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. Його поява стала значним кроком у становленні Сумського державного університету як класичного.

Більшість кафедр факультету є загальноуніверситетськими, а випускові з кожним роком набувають все більшої популярності. До складу факультету входять 5 кафедр, 3 з яких є випусковими.

На факультеті студенти навчаються за спеціальностями «Переклад», «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікації», «Соціальна робота», «Психологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Випускові кафедри готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Переклад» – «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Переклад>>

«Журналістика» – «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Журналістика>>

«Реклама і зв’язки з громадськістю» ­– «бакалавр». Реклама і зв’язки з громадськістю>>

«Медіакомунікації» – «магістр». Медіакомунікації>>

«Соціальна робота» – «бакалавр». Соціальна робота>>

«Психологія» – «бакалавр». Психологія>>

«Менеджмент соціокультурної діяльності» – «бакалавр». Менеджмент соціокультурної діяльності>>

Діють аспірантури за спеціальностями «Філософія» (033), «Журналістика» (061).

При кафедрі психології, політології та соціокультурних технологій працюють:

Психологічна служба.

Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень (ЦСГАРД).

Гендерний ресурсний центр.

Центр підтримки сім’ї – «Студентський лелека».

Центр європейської та євроатлантичної інформації.

Центр досліджень регіональної безпеки.

Наукова робота на факультеті є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу. Студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях. Щорічно на факультеті проводяться 3–4 наукові конференції. Тільки у Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства», яку організовує факультет, бере участь 350–400 студентів. Викладачі та студенти щорічно публікують понад 150 статей у фахових виданнях, у тому числі за кордоном. Як результат, маємо перемоги у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнських предметних олімпіадах

Спільно з науковцями інших ВНЗ України проводяться дослідження та впроваджуються нові розробки.

Налагоджені контакти з American House, Британською радою, Посольством Китайської Народної Республіки в Україні. Факультет співпрацює з Вармінсько-Мазурським університетом м. Ольштина, Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова, Університетом Гуманас м. Сосновець (Польща), Шаньдунським політехнічним університетом (Китай), Бєлгородським гуманітарним університетом, Брянським державним університетом імені академіка І. Г. Петровського, Курським державним та Курським державним технічним університетами (Росія), Брестським державним університетом імені О. С. Пушкіна та Мозирським державним педагогічним університетом імені І. П. Шамякіна (Білорусь).

Науковці факультету проводять дослідження за держбюджетною тематикою та госпрозрахунковими договорами. Зусиллями наших науковців видаються фахові журнали «Філологічні трактати», «Образ».

Факультет бере активну участь у міжнародних освітніх проектах, грантових програмах, програмах обміну студентів (Work&Travel, Німецька служба академічних обмінів DAAD, TEMPUS та ін.).

Значна увага на факультеті приділяється науково-методичному забезпеченню навчального процесу за денною, заочною та дистанційною формами навчання, що сприяє ефективності роботи викладачів і студентів.

Науково-педагогічна діяльність викладачів висвітлена у багатьох виданнях, як підручниках та методичних розробках, так і публікаціях за кордоном.