Image1\

Спеціальність «Філологія»

Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»


Юридичний
переклад


Переклад у забезпеченні
зовнішньоекономічної діяльності


Міжнародний обмін.
Працевлаштування


Інноваційне обладнання
та технології навчання


Профіль
спеціальності

Умови вступу:

Конкурсний бал визначається як середнє арифметичне значення суми:

  • оцінки фахового вступного випробування з дисципліни «Англійська мова та переклад» (програма) за 5-бальною шкалою;
  • середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Навчання здійснюється тільки на комерційній основі.

У приймальній комісії СумДУ вступник заповнює заяву в паперовій формі, до якої додає:

- документ про здобутий освітній рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копії, але пред’являються оригінали);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (пред’являються оригінали);

- чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Приймальна комісія за додатком до диплома визначає академічну різницю. Визначена академічна різниця ліквідовується вступником протягом першого року навчання.

Подальший рівень вищої освіти

Тим, хто отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Філологія (переклад)», пропонується продовжити своє навчання в магістратурі.

Навчання у магістратурі проводиться за держзамовленням та на комерційній основі.


Перейти на сайт кафедри германської філології

Контакти: випускова кафедра - (0542) 33-70-35,

Приймальна комісія - 050 100 11 86.