Image1\

Унікальність програми

Результатом навчання студентів на програмі є їхня готовність до реалізації власних проектних, у тому числі підприємницьких ініціатив. Для досягнення такого результату передбачено міждисциплінарну підготовку молоді з акцентом на інноваційні технології в галузі культури і туризму, комп’ютерних науках, маркетингу та інших галузях.

Ґрунтовний компонент базових теоретичних знань та розширенні можливості студентоцентрованого навчання, що реалізуються через різноманітні бази практики та організацію тематичної самостійної роботи студентів, дозволяє запропонувати такі унікальні профілізації:

 • спорт як шоу-бізнес. Спираючись на значні досягнення СумДУ в спорті студенти оволодівають гуманітарними технологіями створення нових спортивних зірок, а також бізнес-технології інтенсифікації фінансових потоків в галузі;
 • менеджмент індустрії моди. Майбутні фахівці навчаються організації та просуванню модельних агенцій, будинків моди, модних бутиків і шоурумів. Профілізація фокусується на аспектах бізнесу у сфері моди, проектуванні, виробництві, рекламі та дистриб’юції продукту;
 • підприємництво та менеджмент профільних шкіл і студій мистецтв. Ця профілізація спрямована на тих, хто пов’язує своє професійне майбутнє з педагогічною діяльністю та педагогічним менеджментом, планує започаткувати авторські програми навчання в галузі художньої культури, літератури, образотворчого-мистецтва, театру і танцю. Профілізація вибудовує перспективи започаткування власної справи.

 • інтернет-підтримка подій шоу-бізнесу. У відповідності до сучасних світових тенденцій розробленню проектів шоу-бізнесу студенти навчаються в широкому контексті інформаційного суспільства, що вимагає володіння сучасними комп’ютерними, телевізійними, мережевими, інтерактивним технологіями, які передують, відображають в режимі реального часу та створюють інформаційних «шлейф» подій шоу-бізнесу;

 • новітні інформаційні та телекомунікаційні технології в музейній справі. Спираючись на потужну інтернет-інфраструктуру СумДУ студентам пропонується опанувати кращий світовий досвід, розробити та реалізувати власні музейні інтерактивні ІТ-проекти, у тому числі в їхній маркетинговій та фінансовій складових;

 • ребрендінг бібліотек як багатопрофільних регіональних культурних центрів. Маючи за відправну точку технології напрацьовані бібліотечними центрами Сумського державного університету, студентам пропонується відчути себе футурологами та заглянути в майбутнє, навчитися вдихати нове життя в класичні інституції;

Науково-педагогічний колектив кафедри вибудовує свою роботу на засадах позитивного особистого прикладу та створення для студентів ситуацій успіху. Це додає до особливостей навчання за програмою підготовки бакалаврів «Менеджмент соціокультурної діяльності» барву цікавого, насиченого, радісного та незабутнього студентського життя.


Менеджмент соціокультурної діяльності - це:

 • яскраві творчі особистості
 • високі технології
 • активні методи навчання
 • проектна діяльність
 • міжнародні ініціативи
 • команда робота
 • творчість
 • організаторські здібності
 • самореалізація і самовдосконалення
 • можливість поєднання науки, освітніх технологій і практики
 • підвищення загального культурного рівня
 • центри, студії, гуртки – для використання у навчальному процесі
 • перетворення хобі у професію
 • причетність до творення історії та культури
 • реальна можливість збільшення власного доходу в умовах сучасного інформаційного суспільства