Image1\

Міжнародний обмін. Працевлаштування

Під час навчання студент може брати участь у програмах міжнародного обміну та стажуваннях у США, Німеччині, Великій Британії, Китаї та інших країнах.

Доступні програми міжнародної академічної мобільності.

Надається можливість паралельного навчання в Україні та за кордоном.

Активно працює перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar», на базі якого функціонують:

Ведеться потужна наукова робота під керівництвом доктора філологічних наук, професора, Академіка академії наук ВШ України, Швачко Світлани Олексіївни.

Випускник спеціальності «Переклад» зможе:

 • здійснювати переклад при проведенні міжнародних переговорів, презентацій, на ділових зустрічах (синхронний, послідовний переклади);
 • здійснювати лінгвістичний супровід ліцензування та купівлі ліцензійних продуктів;
 • здійснювати лінгвістичний супровід сертифікації на міжнародному рівні;
 • виконувати письмовий переклад спеціалізованої наукової, технічної, юридичної, художньої, публіцистичної літератури;
 • перекладати іноземні теле- і радіопрограми, кінофільми;
 • обробляти різножанрові письмові та усні тексти (анотування, реферування);
 • співпрацювати із ЗМІ по наданню новин та інших матеріалів іноземними мовами;
 • здійснювати підтримку інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер;
 • проводити уніфікацію та стандартизацію науково-технічної термінології;
 • викладати англійську та німецьку мови в закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • організовувати і проводити екскурсії для іноземних громадян;
 • стажуватися в престижних зарубіжних літніх школах, брати участь у міжнародних грантових програмах;
 • супроводжувати туристичні групи у поїздках за кордон;
 • створювати бази даних лінгвістичного спрямування;
 • здійснювати контент-аналіз текстів масової комунікації;
 • розробляти бази знань для експертних систем.

Працевлаштування за такими професіями:

 • перекладач (усний синхронний, послідовний та письмовий переклади):
 • гід-перекладач;
 • редактор-перекладач;
 • консультант з підготовки ділових документів;
 • обробник інформаційного та довідкового матеріалу;
 • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агентствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування;
 • фахівець із забезпечення комунікації у сфері міжнародного бізнесу;
 • перекладач у сфері реклами;
 • фахівець у бюро перекладів;
 • перекладач в організаціях промисловців та підприємців, у професійних організаціях, політичних організаціях;
 • секретар-референт зі знанням іноземних мов та комп’ютерних інформаційних технологій;
 • консультант із підготовки ділових документів: із питань перекладу, з питань роботи з базами даних;
 • консультант-методист з опрацювання навчально-методичних матеріалів та створення методичного забезпечення;
 • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, дипломатичних агентствах;
 • викладач  у вищих  навчальних закладах, а також  у школах, гімназіях.