Image1\

Інноваційні технології навчання та обладнання

Викладання ведеться із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій у:

  • лінгафонних кабінетах;
  • залі синхронного перекладу;
  • мультимедійних аудиторіях;
  • відеозалах;
  • комп’ютерних класах.