Image1\

Унікальність програми

  • значний досвід практичної діяльності викладачів;
  • можливість спеціалізуватися у галузі спорту, медицини, права, економіки;
  • наявність структур у СумДУ для наскрізної практичної підготовки (Медичний інститут, Інститут права, Інститу бізнес-технологій, Інститут фінансів, економіки та менеджменту);
  • розвиток підприємницьких навичок студентів;
  • кадровий потенціал, що має високий рівень фахової підготовки;
  • комфортне корпоративне середовище, що сприяє навчанню і формує мотивацію;
  • участь у проведенні психологічних тренінгів, психодіагностиці, психопрофілактиці, психоконсультуванні.