Image1\

Інноваційні форми навчання

  • поєднання аудиторних занять і практики: 50 % часу в університетських та  міських соціальних центрах;

  • активне використання в навчальному процесі комп'ютерної мережі університету, інтернет-ресурсів, електронних баз даних;

  • можливість переймати досвід іноземних колег, адже факультет співпрацює з університетами інших країн (майстер-класи, студентські обміни, стажування, семінари, конференції, спільні мультимедійні проекти в мережі Інтернет);

  • сучасні активні та практико-орієнтовані форми навчання – тренінги, дебати, кейс-методи, творчі майстерні та майстер-класи, дискусії, старт-апи;

  • можливість поєднувати навчання з практикою (реалізується в рамках проекту впровадження принципів дуальної освіти в Україні).

Процес професійної підготовки бакалаврів соціальної роботи в Сумському державному університеті здійснюється на європейських принципах:

  • студентоцентрованого навчання, тобто виходячи з особистісних інтересів молодої людини;
  • практикоорінтованого навчання, тобто приділяючи з першого курсу значну увагу зв’язкам студентів із потенційними роботодавцями;
  • академічної мобільності, тобто залучаючи учасників навчального процесу до міжнародних освітніх програм і волонтерських проектів .