Image1\

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності»


Унікальність програми


Технології та ресурси


Можливості творчої реалізації


Професії


Профіль спеціальності


Умови вступу:

Випускники коледжів можуть вступати на другий курс.

Конкурсний бал визначається як середнє арифметичне значення суми:

  • оцінки фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою;
  • середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Рішенням приймальної комісії для випускників спеціальностей галузі знань «Культура і мистецтво» (табл. 1) в якості фахового вступного випробування можуть бути зараховані оцінки атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

Таблиця 1.

бібліотечна справа

5.01020201

діловодство

5.01020501

акторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

дизайн

5.02020701

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020702

народна художня творчість

5.01020401

образотворче мистецтво

5.02020501

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Випускники спеціальностей у таблиці 1 можуть навчатися на спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» як за держзамовленням, так і на контрактній основі.

Випускники коледжів за іншими спеціальностями можуть навчатися на спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» лише на контрактній основі.

У приймальній комісії СумДУ вступник заповнює заяву в паперовій формі, до якої додає:

  • документ про здобутий освітній рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копії, але пред’являються оригінали);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (пред’являються оригінали);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Приймальна комісія за додатком до диплома визначає академічну різницю. Визначена академічна різниця ліквідовується вступником протягом першого року навчання.

Оригінали документів за умови участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Перейти на сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Контакти: випускова кафедра - (0542) 64 12 13,

Приймальна комісія - 050-100-11-86.