Image1\

Спеціальність «Журналістика»

Спеціалізація «Реклама і зв’язки з громадськістю»


Активні методи навчання


Інноваційне обладнання


Працевлаштування паралельно з навчанням


Профіль спеціальності

Умови вступу:

Випускники коледжів можуть вступати на другий курс.

Конкурсний бал визначається як середнє арифметичне значення суми:

  • оцінки фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою;

  • середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Рішенням приймальної комісії для випускників коледжів, що здобули спеціальність «Видавнича справа та редагування», в якості фахового вступного випробування можуть бути зараховані оцінки атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

Випускники спеціальності «Видавнича справа та редагування» можуть навчатися на спеціалізації «Реклама і зв'язки з громадськістю» як за держзамовленням, так і на контрактній основі.

Випускники коледжів за іншими спеціальностями можуть навчатися на спеціалізації «Реклама і зв'язки з громадськістю» лише на контрактній основі.

У приймальній комісії СумДУ вступник заповнює заяву в паперовій формі, до якої додає:

  • документ про здобутий освітній рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копії, але пред’являються оригінали);

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (пред’являються оригінали);

  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів за умови участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Подальший рівень вищої освіти

Тим, хто отримав диплом бакалавра за спеціалізацією «Реклама і зв'язки з громадськістю», пропонується продовжити своє навчання в магістратурі.

Навчання у магістратурі проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.


Перейти на сайт секції реклами і зв'язків з громадськістю

Перейти на сайт кафедри журналістики та філології

Контакти: випускова кафедра (0542)-33-02-25,

Приймальна комісія 050-100-11-86