Image1\

Спеціальність «Соціальна робота»


Інноваційні форми навчання


Проекти


Працевлаштування та місця практики


Профіль спеціальності

Кількість бюджетних місць (2017) - 7 місць.

Умови вступу:

Випускники коледжів за спеціальністю «Соціальна робота» можуть вступати на третій курс.

Випускники коледжів за іншими спеціальностями можуть вступати лише на другий курс.


Конкурсний бал визначається як середнє арифметичне значення суми:

  • оцінки фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою;

  • середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Рішенням приймальної комісії для випускників спеціальності «Соціальна робота» в якості фахового вступного випробування можуть бути зараховані оцінки атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

Випускники спеціальностей галузі знань «Соціальна робота» можуть навчатися на спеціальності «Соціальна робота» як за держзамовленням, так і на контрактній основі.

Випускники коледжів за іншими спеціальностями можуть навчатися на спеціальності «Соціальна робота» лише на контрактній основі.

У приймальній комісії СумДУ вступник заповнює заяву в паперовій формі, до якої додає:

  • документ про здобутий освітній рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (копії, але пред’являються оригінали);

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (пред’являються оригінали);

  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів за умови участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).


Перейти на сайт кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Контакти: випускова кафедра - (0542) 68 77 96,

Приймальна комісія - 050-100-11-86.